Moser Movement start 2018-01-04T11:24:32+00:00

Body & mind united

Actors assist

body & mind united

Metoden hjälper dig att återfå kraft och reducera kroppsliga spänningar eller smärta som hindrar dig i ditt skådespelararbete. Konceptet är framarbetat i samarbete med skådespelare och vilar på fysioterapeutiska och rörelsepedagogiska grunder.

Läs mer

Powerful Presentations

body & mind united

Känner du dig obekväm, osäker eller stressad när du ska tala inför andra? Eller upplever du att din hållning och röst inte överensstämmer med det du vill uttrycka?

Konceptet hjälper dig att vara ditt bästa jag i dina offentliga framföranden.

Läs mer

Workshop & föreläsning

Kroppsspråk, kommunikation och hälsa

I workshop eller föreläsning tittar vi närmare på samband som finns mellan kroppsspråk, kommunikation och hälsa. Detta är ett forskningsområde på frammarsch. Genom att lära nytt och medvetandegöra kunskap du redan har, arbetar vi genom teori och praktiska övningar med konkreta och direkt användbara strategier du kan använda dig av för att nå ökat lugn, effektivitet och glädje i arbete och vardag.

Läs mer

Sagt om Susanna

”Första gången jag kom till Sanna sökte jag stöd för att klara av en extremt tuff arbetsperiod. Jag har tidigare ofta drabbats av ryggskott och var rädd för att detta skulle hända mig igen. Jag upplevde också att övre delen av min rygg var helt ”död” och att det påverkade mig i mitt arbete. Kombinationen av praktiska övningar och behandlingen på bänk har varit till stor nytta. Att återfå kontakten med min kropp och att ”landa” i min kropp har definitivt också stärkt mig mentalt. Det har gett mig tillit till min kropps kompetens och styrka. Jag är övertygad om att behandlingarna har hjälpt mig igenom en tuff arbetshöst.
Jag rekommenderar henne varmt till kollegor! Sanna är fullständigt unik i sin kompetens. Det finns ingen så kunnig och utbildad inom dessa områden och som även har en helhetsförståelse för vårt yrke och för en skådespelares vardag.”
Sofia Rönnegård , Skådespelare
”Jag kan varmt rekommendera Susannas coachning till alla som vill förbättra och utveckla sin förmåga att på ett självsäkert, intressant och professionellt sätt genomföra presentationer.”
Claudio Vespa, Kreditchef Atlas Copco Compressor Technique Scandinavia

Förbättra din hållning

Artikel i Kupé!

Läs gärna artikeln – FÖRBÄTTRA DIN HÅLLNING- (sid. 58-60) i SJ´s månadstidning Kupè – maj 2015.
Där ger jag och Stefan Holmström, lektor på instutitionen för psykologi vid Umeå universitet, några tips att tänka på.

Läs hela artikeln

Actors assist

body & mind united

Ett specialbyggt koncept för att hjälpa och supporta

Det sceniska arbetet kan medföra både fysisk och mental belastning för skådespelaren. Behandlingen är skapad för att ge dig återhämtning och beredskap genom att vidga kroppsmedvetenheten, maximera rörelsefrihet i leder och muskler, nå muskulär avspänning och ge en ökad psykofysisk balans. Detta görs genom skådespelaranpassade övningar och manuell massageterapi.  Konceptet är baserat på två hållnings- och kroppsmedvetenhetsläror (Orestmetoden och Kylberg Borgström metoden) och framtaget i kommunikation med skådespelare.
Allt för att du ska nå de resultat du önskar i ditt sceniska arbete!

Vill du ha mer information eller boka en tid, ring: 070-307 39 75

Powerful presentations

body & mind united

Vi börjar med ett orienterande samtal och en behovsanalys. Därefter startar vi arbetet med teman och praktiska övningar som gör dig trygg, säker och bekväm när du talar inför andra.
Genom att medvetandegöra och lära dig kroppsliga och mentala strategier, hämtade från det sceniska och fysioterapeutiska området, kommer du snabbt att kunna använda dina nyvunna kunskaper för att nå ut med ditt budskap på det sätt du önskar.
Genom träningen ökar du din medvetenhet och klarar effektivt använda dina resurser för att nå önskade mål i dina offentliga framföranden.

Konceptet Powerful Presentations består av fyra sessioner där vi praktiskt tränar de färdigheter som hjälper dig nå ditt mål. Sessionernas innehåll:

Session 1

Kroppen som instrument. Hållnings-, och kroppsspråksanalys. Kroppsligt fundament och dynamik.

Session 2

Kroppslig förberedelse. Andning – Avspänning – Aktion.
Threat-, Drive-, och Soothingsystem.

Session 3

Rösten bor i kroppen. Kroppsliga förutsättningar för en dynamisk, åskådliggörande och fri röstanvändning i offentliga framföranden.

Session 4

Träning av kroppsmedvetenhet, ev. i autentiska miljöer och situationer, med filmdokumentation för analys. Sammanfattning och egen utvecklingsplan.

Intresserad? Klicka här!

Workshop & föreläsning

Kroppsspråk, kommunikation och hälsa

I workshop eller föreläsning tittar vi närmare på samband som finns mellan kroppsspråk, kommunikation och hälsa. Detta är ett forskningsområde på frammarsch. Genom att lära nytt och medvetandegöra kunskap du redan har arbetar vi genom teori och praktiska övningar så att du får med dig konkreta och direkt användbara strategier för hur du kan använda dig själv och dina resurser.

 

Teman vi arbetar med är:

  • Kroppen, ett fantastiskt vägledningssystem – Kroppens hot-, utforskande- och trygghetssystem.
  • Ditt hållningsmönster och faktorerna bakom
  • Grunderna för en ”god hållning”.
  • Genetiskt kroppsspråk – vad är det?
  • Analys av kroppsspråket – vad innehåller det egentligen?
  • Ditt kroppsspråk formar vem du är.
Intresserad? Klicka här!

Förbättra din hållning

Artikel i Må Bra!

Läs gärna artikeln – Pigg med rätt hållning- i tidningen Må Bra.

Läs hela artikeln

Om Susanna

body & mind united

Susanna har specialiserat sig på att hjälpa skådespelare att underhålla och utveckla sitt instrument- kroppen, i ett yrkeslivsperspektiv.

På temat Kropp & kommunikation, hjälper hon också offentliga talare som vill bli sitt bästa jag i olika framförandesituationer.

Kvalificerad och med mer än 30 års samlad erfarenhet av skådespeleri, som pedagog för skådespelarstudenter i kroppsmedvetenhet för sceniska arbete, och som legitimerad fysioterapeut har Susanna utvecklat ett kraftfullt tränings-och behandlingsprogram som hjälper skådespelaren att nå det fysiska och mentala status hon/han behöver för att förverkliga sina mål i sitt sceniska arbete.  Susannas erfarenhet gör också att hon har en djup förståelse för vad som krävs för att coacha personer i utmanande ledande befattningar vars arbete kräver kroppslig medvetenhet, mental närvaro, skärpa och en öppen attityd i olika kommunikativa situationer.

Hennes behandlings- och utbildningskoncept, Actors´ assist och Powerful presentations ger såväl skådespelaren som den offentliga talaren det lugn och den tillit som kommer av att veta att ens kropp och sinne presterar i samklang i föreställnings- eller framträdandesituationer.

Personer som arbetat med Susanna säger att hon är tydlig, målmedveten och har ett starkt engagemang för att hjälpa sina klienter att vara det bästa de möjligen kan vid varje sceniskt framförande.

Uppdragsgivare i urval:

Ydimer Management AB, Handelsbanken Capital Markets, Folkuniversitetet Stockholm, Kulturhuset Stadsteatern Stockholm – Skärholmen, Örebro Länsteater, Danderyds Kulturskola, Teaterhögskolan Luleå, Calle Flygare teaterutbildning, Fackförbundet Unionen, Fackförbundet Stadsanställda, Atlas Copco, m.fl.

Utbildning i urval

Rörelsepedagogutbildning – Teaterhögskolan Malmö, Lunds universitet
Sjukgymnastprogrammet, psykosomatisk inriktning – Karolinska institutet Stockholm
Skådespelare i handling. Teoretiska och praktiska studier av kognitiva tekniker med avseende på den handlande människan – Teaterhögskolan Malmö, Lunds universitet.
Mindful Compassion Four days workshop with Paul Gilbert PhD, FBPsS, OBE. Arrangerat av SAPU – Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB
Beteendemedicin – Karolinska Institutet Stockholm
Högskolepedagogik – Luleå tekniska universitet
Diplomerad Massör – Manumedic, för leg. fysioterapeuter.
Diplomerad RGRM-terapeut. Ronnie Gardiner Rhythm & Music Method. Stockholm
Skådespelarutbildning – fortbildning Teaterhögskolan Malmö och Teaterhögskolan Stockholm

Kontakt

Välkommen att kontakta mig för mer information
Telefon: 070-307 39 75
E-mail: susanna@mosermovement.se

Postadress:
Moser Movement, Susanna Moser
Gotlandsgatan 66, 116 65 Stockholm